Zajęcia karate dla dzieci, młodzieży i seniorów polskich i ukraińskich w
ramach projektu „Integracja poprzez sport”
Zajęcia prowadzi Sensei Rudik Sagrunov z Ukrainy.
Zapraszamy dzieci, młodzież i seniorów! W poniedziałki i środy o 17:30
(grupa dla dzieci) i o 18:30 (grupa młodzież i seniorzy) od października
do grudnia 2023
ul. Kulczyńskiego 14, Warszawa
Zapisy
forms.gle/pv1BTjufGr8cSU9NA

Zadanie publiczne pn „Integracja poprzez sport” dofinansowane ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego

Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka