W ramach sekcji akrobatyki prowadzimy bezpłatne treningi dla dzieci i
młodzieży z Ukrainy. Zapraszamy serdecznie od 16 września do 9 grudnia!
Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy z elementami akrobatyki

Treningi odbywają się w soboty o 12:00 w sali przy ul. Kulczyńskiego 14
w Warszawie.

Formularz zapisów: https://forms.gle/fE3FkNTQx62AKx9y

Zadanie publiczne pn „Akrobatyka dla dzieci i młodzieży z Ukrainy”
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego